Suburbia

Staples_Film_ALTIORDEN_miljoe-HERO-ULOGO_Suburbia.no_1920x1080-1
Prosjekter

Reklamefilmer for Staples

Staples har foredlet merkeplattformen og gitt den en tydeligere miljøprofil. Suburbia har blant annet bidratt med nye reklamefilmer som tydeliggjør at «Alt i orden!» ikke bare trenger å handle om å rydde i skuffer og skap. Det kan likegodt handle om bærekraftig printerpapir.


Strategi, konsept, idé, art direction, manus: Suburbia

Filmselskap: Billy Budd