Suburbia

Bærekraftstrategi_1920x1080_V1_02_Hero
Prosjekter

Bærekraftstrategi
for Texcon

Suburbia har siden sommeren 2021 hjulpet Texcon med sin bærekraftstrategi. Texcon er Norges største innkjøpssamarbeid for frittstående motebutikker. Mange av butikkene er kommet langt i sitt bærekraftarbeid, men Texcon hadde behov for å utmeisle en samlet strategi for samarbeidet. Dette er krevende siden Texcon er tuftet på frivillighet. Nå er strategien besluttet. En av de viktigste føringene er å unngå grønnvasking.

Texcon ønsker å være transparente og konkrete og ikke å love mer enn de kan holde. Du kan lese mer om strategien her https://www.texcon.no/ukategorisert/miljo/