Kunde:
Optimera
Prosjekt
Optimera – Miljøkonsept

Bærekraft som leder til økt lønnsomhet

I 1987 introduserte Brundtland-kommisjonen bærekraftbegrepet og pekte på at økonomisk vekst og miljøvern ikke nødvendigvis er motstridende mål. Nå lager Optimera filmer om hvordan kundene gjennom å bygge mer effektivt kan bli mer bærekraftige.

Effektivisere for å redusere
Optimera og Suburbia har laget fire filmer, som handler om logistikk, produksjon og digitalisering. Felles for filmene er at de peker på hvordan byggmestere, husbyggere og entreprenører gjennom å velge mer effektive løsninger vil bidra til reduserte klimautslipp.

Samarbeid
Filmene er produsert av Suburbia i samarbeid med filmselskapet WeMake. Michael Pfleghar har hatt regien sammen med Anders Elverhøy som var en viktig del av  produksjonen. Et moment som skulle presenteres så oversiktlig som mulig var at filmen har flere avsendere. Dette fordi man som proffkunde i Optimera samtidig også har tilgang til selskapene Montasjeutstyr, Woodfab og Rencon.

Slik lager du bærekraft-kommunikasjon uten å grønnvaske
Bærekraft er viktigere enn noensinne, men fokuset på grønnvasking har muligens (og heldigvis) bidratt til at flere nå er litt mer forsiktige med å bruke bærekraft som salgsargument.

  1. Vær ærlig og snakk om ting som virkelig betyr noe
    I Optimera har bærekraft vært høyt oppe på agendaen i mange år, og man har gjennomført en rekke tiltak. Blant annet er utslippene redusert, og energiforbruket effektivisert.
  2. Bruk reklame til å påvirke atferd og holdninger
    Optimera, som er vil være karbonnøytrale i 2030, retter nå i økende grad fokuset mot utslippene fra produktene de selger. Optimera er Norges største distributør av byggevarer, og følgelig vil endret kundeatferd ha stor betydning. Dette gjelder både måten man bygger på, produktene man bygger med og måtene varene transporteres til byggeplassen på.
  3. Vis bare til etablerte merkeordninger og sertifiseringer
    Samtlige Optimera-selskap og -anlegg er Miljøfyrtårn-sertifisert, de tilbyr fossilfri levering og deltar aktivt i Grønn Byggallianse. Alle trelastproduktene er FSC®- eller PEFCTM-sertifisert, og andelen miljødeklarerte produkter (EPD) øker sterkt.