Kunde:
Optimera
Prosjekt
Magasin

9 tips som fører til færre arbeidsulykker

Byggebransjen er en næring som er hardt rammet av arbeidsulykker. I siste nummer av Optimisten får du 9 tips som fører til færre arbeidsulykker. Dette er en av flere artikler som Suburbia har skrevet for Optimera.

Optimisten trykkes i et opplag på 15.000 og deles ut til byggmestere og håndverkere over hele landet. Suburbia står også for design og kommer med innspill til innholdet, som selvfølgelig også spres i sosiale medier.

Vil du vite mer om mulighetene for å lage et magasin?

Ring Jarl André Vethe på telefon 924 01 060.