Kunde:
Texcon
Prosjekt
Bærekraftstrategi

Suburbia hjelper til med bærekraftsstrategien

Suburbia har siden sommeren 2021 hjulpet Texcon med sin bærekraftstrategi. Texcon er Norges største innkjøpssamarbeid for frittstående motebutikker. Mange av butikkene er kommet langt i sitt bærekraftarbeid, men Texcon hadde behov for å utmeisle en samlet strategi for samarbeidet. Dette er krevende siden Texcon er tuftet på frivillighet. Nå er strategien besluttet. En av de viktigste føringene er å unngå grønnvasking.

Texcon ønsker å være transparente og konkrete og ikke å love mer enn de kan holde.

Du kan lese mer om strategien her.