Kunde:
Apotek 1
Prosjekt
Magasin

Faglig tyngde gjennom engasjerende innhold

I samarbeid med Suburbia utgir Apotek 1 sitt Apotek 1 Magasinet to ganger i året. Magasinet inneholder praktiske råd for egenomsorg og helse knyttet til sesong, varierte fagartikler, intervjuer og diverse produktinformasjon fra Apotek 1.

 

Formidling av kunnskap

Det er givende å jobbe med kunder som ønsker å bringe en form for opplysning til sine kunder. Derfor er samarbeidet med fagkyndige i Apotek 1 uvurderlig i arbeidet med Magasinet.

Mens vi står for Magasinets konsept, design og innhold, er det deres fagkunnskap om medisinbruk i Norge som beriker Magasinet med innsikt og veiledning innen helse. Et av formålene med er å formidle denne kunnskapen i enda en kanal, og samtidig skal det underbygge Apotek 1 sin posisjon som faghandel.

 

Innsikt og inspirasjon

Spennende møter utgjør en essensiell del av kjernen i Suburbia. Og nettopp gjennom samtaler med en rekke inspirerende mennesker tar magasinet form. I dette magasinnummeret har vi hatt gleden av å snakke med anerkjente leger, rådgivere og forskere, og ikke minst flere av de dyktige ansatte i Apotek 1.

Magasinet er gratis, og kan leses på apotek1.no eller plukkes opp i et av kjedens 450 apotek.

Du kan lese hele magasinet HER.