Kunde:
Staples
Prosjekt
Fotomal

Produktbilder som skaper gjenkjennelighet

Suburbia har hjulpet Staples med å sikre samme «look & feel» på hovedbildene de benytter i kampanjer. Staples vil heretter fotografere kampanjeproduktene sine selv i sitt eget fotostudio, men før Suburbia var ferdig med jobben, ble det skisset ulike løsninger, bygget bokser som sikrer fleksibilitet og gjennomført et fotoopptak i samarbeid med fotograf Alva Thylen. Her deltok selvfølgelig Staples og fikk læring og erfaring i hvordan fotoopptakene bør gjennomføres.

Produktbilder før tekst og pris legges på.