Kunde:
Staples
Prosjekt
Brand Story

Staples med nye tjenester til storkunder

Suburbia har jobbet med Staples for å utvikle en ny brand story. Historien starter med at det knirker for mye på norske arbeidsplasser. «Noen» finnes ikke lenger. De som før sørget for at ting gikk knirkefritt er nedbemannet. Sekretærene, vaktmesterne og resepsjonistene er borte.

Staples brand story oppsummeres i slagordet «NYE LØSNINGER SOM VIRKER». Denne videoen åpnet nylig Staples store kundekonferanse. Etter filmen gikk administrerende direktør Nina Skramstad på talerstolen og presenterte Staples’ løsninger.