Kunde:
Optimera
Prosjekt
Woodfab

Ny logo, fotostil og markedsføring

Optimera Byggsystemer er blitt til Woodfab – og Suburbia har bidratt

Navneprosess
Suburbia har hjulpet mange bedrifter med navn, og selv om prosessene ligner på hverandre, er det stor forskjell på en liten oppstartsbedrift og et veletablert selskap. I dette tilfelle handler det om Norges største produsent av prefabrikkerte trekonstruksjoner. De har åtte fabrikker rundt om i landet og er eid av Optimera, som er Norges største distributør av byggevarer. Prosessen krever følgelig grundig planlegging, god prosjektledelse og strategisk tenkning. Det nye navnet må reflektere selskapets identitet, mål og strategier.

Den kreative prosessen handler selvfølgelig om å generere en liste over potensielle navn, men deretter må listen sorteres basert på relevans, tilgjengelighet i forhold til domene- og varemerkeregistrering, språklig egnethet og markedsføringspotensial.

Grafisk profil
Suburbia utviklet en full grafisk profil for Woodfab med logo, fargepalett, typografi, layoutprinsipper, samt retningslinjer for logo- og billedbruk.

Lansering og annonsering
Nyheten om navneskiftet ble presentert på Optimeras årlige samling – Opptur. Til dette arrangementet laget vi også en introduksjonsfilm og annonser – både til magasiner og digital bruk.

Godt mottatt
Woodfab har fått positive tilbakemeldinger på det nye navnet, og dette er i selv er et sentralt element, som gir energi, og som bekrefter at navn og design resonnerer godt med målgruppen. Dermed skapes det også et momentum som kan utnyttes til videre merkevarebygging og markedsaktiviteter.