Kunde:
Staples
Prosjekt
Strategi
Konsept
Film

Alt i orden på bærekraftsfronten

Staples har foredlet merkeplattformen og gitt den en tydeligere miljøprofil. Suburbia har blant annet bidratt med nye reklamefilmer som tydeliggjør at «Alt i orden!» ikke bare trenger å handle om å rydde i skuffer og skap. Det kan likegodt handle om bærekraftig printerpapir.

Strategi, konsept, idé, art direction, manus: Suburbia

Filmselskap: Billy Budd