Kunde:
Saint-Gobain Distribution Norway AS
Prosjekt
Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftig storytelling

I en tid hvor klimautfordringene stadig øker er det viktig å kunne kartlegge områdene hvor en kan gjøre endringer. Statistikk forteller at hele 40% av de totale klimagassutslippene stammer fra byggebransjen, og et stort konsern som erkjenner behovet for å adressere dette er Saint-Gobain Distribution Norway. Med tiden har det blitt viktig for Saint-Gobain Distribution Norway å kunne effektivisere for å redusere klimaavtrykket og at byggebransjen tar sin del av ansvaret.

Byggebransjen er en «versting»
Saint-Gobain Distribution Norway er Norges ledende distributør av byggevarer, med over 3 500 ansatte fordelt på 270 lokasjoner i Norge. Selskapet består av Optimera, Brødrene Dahl, Ventistål, Flisekompaniet og Hywer, og er heleid av det franske konsernet Saint-Gobain. Konsernet publiserte for kort tid siden sin bærekraftrapport – en omfattende gjennomgang av selskapets klimaregnskap, sitt viktige bærekraftsarbeid, høydepunkter og initiativ fra klimaåret 2023. Vi i Suburbia har stått for utforming av layout og innholdet i rapporten.

Ledende aktør innenfor miljø
Med klare mål for reduksjon av utslipp og økt bruk av miljødeklarerte produkter, viser bærekraftrapporten at Saint-Gobain Distribution Norway er på riktig vei.

Direkteutslippene er redusert med 6,2 prosent, utslippene fra transport er kuttet med 4 prosent, og 29 prosent av omsetningen kommer nå fra miljødeklarerte produkter. Dette vitner om en dedikasjon til bærekraftig praksis og et ønske om å være en ledende aktør innenfor miljøvennlig distribusjon.

Videre legger selskapet vekt på digitalisering som et verktøy for å gjøre miljøinformasjon mer tilgjengelig og for å styrke bærekraftfokuset i den daglige driften. Klimabevissthet blir også fremmet blant medarbeidere gjennom programmet Climate Fresk, som har som mål å øke kunnskapen om klimakrisen og oppfordre til handling.

Fra tall til tiltak

Målet var å gjøre rapporten lett tilgjengelig og engasjerende, og samtidig fungere som en inspirasjon til å iverksette gode tiltak for bærekraftige løsninger. Dette var ikke bare hovedformålet til Saint-Gobain Distribution Norway, men også noe vi i Suburbia la stor vekt på i utformingen av rapporten. Ved å fremheve konkrete caser og prosjekter, ønsket vi å ytterligere motivere for effektivisering og utvikling av organisasjonen gjennom nye løsninger.

Fornuft – men også følelser

Ved siden av å formsette rapporten og sørge for at informasjonen i rapporten var utformet på en lett tilgjengelig måte, gjorde Suburbia omfattende arbeid med tekstinnhold og tekstformidling. Vi så på selskapets aktivitet for 2023, og gikk grundig gjennom materialet for å identifisere relevante prosjekter og suksesshistorier. Her ville vi ha fokus på litt større eierskap – fortelle om bærekraftarbeidet som faktisk pågår, vise frem resultatene, engasjementet og ambisjonene.

Casene, som for eksempel samordnet logistikk mellom Optimera, Flisekompaniet og Brødrene Dahl, installasjonen av solcelleanlegg og småkraftverk, samt opplæring av ansatte i bærekraft, ble nøye valgt for å gjøre rapporten levende og interessant. Det er noe med å skulle lage en bærekraftrapport som er identitetsbærende, og ikke bare en oppsummering av fakta og tall. Målet var jo nettopp å gjøre rapporten lett tilgjengelig og engasjerende, og casene skulle tjene som konkrete bevis på selskapets seriøse tilnærming til bærekraftarbeid.

Storytelling er et slagkraftig verktøy

Storytelling er så viktig fordi det går langt utover bare å presentere fakta og tall. Historier resonnerer med mennesker på et helt annet nivå. Det er derfor det spiller en så viktig rolle, i alt fra reklame – til i en bærekraftrapport.

Gjennom storytelling får vi muligheten til å vise den menneskelige siden av et tema eller en organisasjon. Nettopp dette var en helt sentral del av arbeidet med bærekraftrapporten til Saint-Gobain Distribution Norway.

 

SGDN – Bærekraftsrapport 2023