Kunde:
Texcon
Prosjekt
Filmer

Suksess med renomme-bygging i sosiale medier

I samarbeid med Revolver Media har Suburbia nylig laget seks filmer for Texcon. Filmene er en del av en omfattende kampanje for sosiale medier.

I 2021 gjennomførte Texcon, sammen med Suburbia, er ny strategi som handlet om å styrke Texcons renommé overfor medlemmer, potensielle medlemmer og leverandører.

Strategien handlet i korte trekk om å fokusere all posting på Facebook omkring fire kommunikasjonsstolper og å sørge for en bestemt frekvens gjennom hele året. Nettsidene ble redesignet og omstrukturert for å passe til strategien.

Arbeidet har definitivt vært vellykket. Texcon kom styrket ut av 2021, både omsetning, antallet medlemmer og leverandører øker, og stemningen, motivasjonen og fremtidstroen er stor.

Derfor viderefører Texcon strategien for 2022. Det vil fortløpende bli produsert artikler om butikker som har suksess, daglig leder vil jevnlig komme med utspill, fashionguider og trendrapporter vil bli publisert – og i tillegg vil de nye filmene, som handler om Texcons styrker, bli publisert.

Produsert av Revolver Media.